Archive for April, 2019

Pojištění majetku: Jak a proč se pojistit?

Některé pojistky jsou dané zákonem, jiné už si musíme v případě potřeby zajistit sami. To, že plno pojistek není povinných, neznamená, že bychom se k nim měli obrátit zády. Jakmile se totiž něco stane, bez pojistky nejspíš budete hodně litovat. Majetkové pojištění patří k těm, nad nimiž stojí za to uvažovat. Jak a proč si jej sjednat?

K pojistce si připravte potřebné dokumenty

Do pojištění majetku spadá hned několik kategorií. Nejčastěji se však jedná o pojištění nemovitosti. Dále sem spadá také vybavení domácnosti, elektronika, stroje a podobně. Majetkové pojištění rozhodně stojí za zvážení, protože když vám například vyhoří dům, bez pojistky budete, jak se říká, nahraní.

Pokud nad pojistkou uvažujete, je třeba správně nastavit limity pojistného krytí. Pokud je totiž nastavíte příliš nízké, v případě poškození majetku nedojde k takové finanční náhradě, která by byla potřeba. Zbytečné je naopak i velké nadhodnocení.

Určitě je také třeba si připravit veškerou potřebnou dokumentaci a v případě žádosti o vyplacení pojistky je třeba doložit přesný rozsah škody, který by neměl být nadhodnocen.

Lidé si často svůj majetek nepojišťují z důvodu, že „mě se to přeci stát nemůže“ a také jim vadí platit peníze, které „vyhodí z okna“. Jenže základní pojistky se pohybují už v řádech stokorun, takže se nejedná o žádné velké poplatky, a hlavně se vám bude lépe spát.

Nezapomínejte ani na škody způsobené vámi

Vhodné je také připojištění odpovědnosti za škodu. Tomu se také lidově říká „pojistka na blbost“, z čehož vyplývá, že je určena pro případy, kdy vy poškodíte cizí majetek. Lze připojistit také škody na zdraví. Často jej sjednávají zaměstnavatelé se zaměstnanci, ale rozhodně stojí za to i pro běžné využití v každodenním životě.

Jste totiž odpovědni i za škody způsobené vašimi dětmi či mazlíčky, což je záležitost, kterou jen těžko ohlídáte. Když například vaše děti vysklí míčem sousedovi okno, pojistka škodu pokryje.

Jak vydělat díky nevyužitým bytovým prostorám?

Mnoho lidí v dnešní době hledá efektivní zdroj peněz, kvůli kterému nebudou muset vyvinout v podstatě žádnou větší námahu. V tomto směru vám nejlépe poslouží nevyužité bytové prostory, s nimiž můžete nakládat v podstatě třemi různými směry. Ne všechny se ovšem z dlouhodobého hlediska dají považovat za výhodné. Úkolem tohoto článku je představit čtenářům jednotlivé možnosti a na základě informací jim vysvětlit, která z nich se vyplatí nejvíce. Připraveni?

Jak naložit s nevyužitým bytem?

  • prodej
  • dlouhodobý pronájem
  • krátkodobý pronájem

Prodej by měl být v každém případě až tou poslední možností. Pokud totiž peníze utržené z prodeje nepotřebujete hned, jednoduše se tím vystavujete riziku, že vám na bankovních účtech budou postupně ztrácet hodnotu. Ceny všeho kolem nás neustále stoupají a cena, za kterou byt prodáte dnes, nemusí být odpovídající ceně, kterou za něj zaplatíte za 5 let.

Dlouhodobý pronájem je o něco lepší varianta, ale stále ne nejlepší. Když někomu na několik let poskytnete byt, vystavujete se riziku, že vám prostory nevratně zničí. Opravy by pak mohly stát daleko větší peníze, než jaké od nájemníka v pravidelných intervalech utržíte.

Nejlepších výsledků dosáhnete až s využitím třetí možnosti, kterou je krátkodobý pronájem. Správa bytu v Praze od vás převezme veškeré povinnosti, které jsou s pronajímáním spojené. Zároveň si vezmou na starost i shánění klientů a poté s vašimi prostory za poplatek nakládají podle svého nejlepšího uvážení.

Výdělky jsou mnohem vyšší

Každý z vás má možnost nahlédnout na oficiální stránky společnosti, která se zabývá správou krátkodobého pronájmu. Zároveň je vám k dispozici přesná cena za správu pražského bytu, podle čeho si můžete snadno spočítat, jestli se vám tato cesta vyplatí. Určitě se ale ve výsledku shodneme, že ano.

V dnešní době je každý pasivní příjem skutečně důležitý, protože se odráží na kvalitě života. Nebuďte proto slepí k možnostem, které se na dnešním bohatém trhu nabízejí.