Vyberte stránku

Mnoho lidí v dnešní době hledá efektivní zdroj peněz, kvůli kterému nebudou muset vyvinout v podstatě žádnou větší námahu. V tomto směru vám nejlépe poslouží nevyužité bytové prostory, s nimiž můžete nakládat v podstatě třemi různými směry. Ne všechny se ovšem z dlouhodobého hlediska dají považovat za výhodné. Úkolem tohoto článku je představit čtenářům jednotlivé možnosti a na základě informací jim vysvětlit, která z nich se vyplatí nejvíce. Připraveni?

Jak naložit s nevyužitým bytem?

  • prodej
  • dlouhodobý pronájem
  • krátkodobý pronájem

Prodej by měl být v každém případě až tou poslední možností. Pokud totiž peníze utržené z prodeje nepotřebujete hned, jednoduše se tím vystavujete riziku, že vám na bankovních účtech budou postupně ztrácet hodnotu. Ceny všeho kolem nás neustále stoupají a cena, za kterou byt prodáte dnes, nemusí být odpovídající ceně, kterou za něj zaplatíte za 5 let.

Dlouhodobý pronájem je o něco lepší varianta, ale stále ne nejlepší. Když někomu na několik let poskytnete byt, vystavujete se riziku, že vám prostory nevratně zničí. Opravy by pak mohly stát daleko větší peníze, než jaké od nájemníka v pravidelných intervalech utržíte.

Nejlepších výsledků dosáhnete až s využitím třetí možnosti, kterou je krátkodobý pronájem. Správa bytu v Praze od vás převezme veškeré povinnosti, které jsou s pronajímáním spojené. Zároveň si vezmou na starost i shánění klientů a poté s vašimi prostory za poplatek nakládají podle svého nejlepšího uvážení.

Výdělky jsou mnohem vyšší

Každý z vás má možnost nahlédnout na oficiální stránky společnosti, která se zabývá správou krátkodobého pronájmu. Zároveň je vám k dispozici přesná cena za správu pražského bytu, podle čeho si můžete snadno spočítat, jestli se vám tato cesta vyplatí. Určitě se ale ve výsledku shodneme, že ano.

V dnešní době je každý pasivní příjem skutečně důležitý, protože se odráží na kvalitě života. Nebuďte proto slepí k možnostem, které se na dnešním bohatém trhu nabízejí.