Vyberte stránku

Jako zodpovědný majitel bytu, domu nebo rekreačního objektu byste měl mít zařízenu řádnou pojistku, která vás ochrání v případě škod na majetku. Může přijít silný vítr a poničit střechu či vybavení zahrady, nastane přepětí v síti a zničí to vaše spotřebiče, pojistka dokáže ochránit i v případě, že vybavení domácnosti poničí váš zvířecí mazel. Žít bez pojistky je krajně nezodpovědné, protože bez ní se můžete dostat do tíživé finanční situace. Ruku na srdce – máte například dost peněz na opravu poničené střechy? Máme pro vás přehled, jak můžete váš domov pojistit rychle a snadno.

3 druhy pojištění

Prvním typem ochrany bydlení je pojištění nemovitosti. Pojistit lze rodinný dům, byt i rekreační objekt. Pojistka kryje škody na nemovitosti způsobené přírodními živly, vandaly i nepředvídatelnými událostmi jako je přepětí v síti apod. Druhým typem je pojištění domácnosti, které se vztahuje na věci movité, jako jsou spotřebiče, nábytek, koberce a jiné vybavení. Pojištění pro domácnosti je možné zřídit pouze v případě, že nemovitost obýváte trvale, neplatí tedy pro rekreační objekty. Do třetice je možné sjednat pojištění majetku, které se vztahuje na škody na věcech movitých i nemovitých. Vzhledem k této kombinaci je právě tato varianta hojně využívána.

Pozor na cenu!

Pojistky se cenově liší, a proto je vhodné si před jejich uzavřením provést důkladné srovnání. Cena není jedinou vlastností, kterou musíte sledovat. Dejte si pozor na rozsah krytí, na pojistné podmínky a způsob, jakým se cena pojištění určuje. Pojišťovny mohou určovat cenu na základě odhadu (což bývá složitější). V tomto případě je třeba cenu majetku sledovat a v případě, dojde-li k poklesu nebo navýšení ceny, je žádoucí pojistku upravit. Druhou možností určení ceny je kalkulace podle m2. Tato varianta je výhodnější pro pojišťovny i pro vás. Není časově náročná a vždy cena pojištění odpovídá ceně majetku. Tento způsob určení ceny využívá oblíbené pojištění Bezpečný domov od ERGO pojišťovny.

Myslete na sousedy!

Při pojištění byste měli myslet na vaše sousedy a další osoby, se kterými přicházíte v každodenním životě do styku. Nikdy nevíte, co neúmyslně způsobíte. Vhodným doplňkem je proto pojištění odpovědnosti. Bude vás krýt v případě, že cizí osobě způsobíte újmu na zdraví nebo na majetku. Více o něm zde.